Generative design

Automatisk generering av FYSISK FORM mot eksterne/interne spesifikasjoner

  • Stikkord: Lokal/globals√łk, genetiske/evolusjon√¶re algoritmer, optimalisering, heuristikk, CAD, FEM/FEA, vekst/forvitring. cellular automata, fraktaler, skalar/vektorfelt, nevrale nett, magnetfelt
  • Optimalisere: Styrke/vekt, tyngdepunkt, estetikk, pakkbarhet, temperatur flyt, magnetisk felt, produksjonsegenskaper, printbarhet, ... Generelt: alt som kan simuleres/tallfestes

. . . . . .